3. část: Publikace projektu > URI parametry > GEN: Operace a jejich parametry 

Operace s mapou

Úvod  Předchozí  Další   Tisk této stránky

V případě operací s mapou je třeba do URI zadat MAP=identifikační klíč nebo alias požadované mapy.

Například

http://host.domain/project_folder/isapi.dll?GEN=IMG&MAP=mapa&W=400&H=300

vrátí obrázek mapy s aliasem mapa jako rastr o rozměrech 400 x 300 pixelů.

 

Soubor: uri_operace_s_mapou.htm