3. část: Publikace projektu > URI parametry > Vyhledávání 

Obecné vyhledávání - parametr QY

Úvod  Předchozí  Další   Tisk této stránky

Pomocí parametru QY lze zadat jednu nebo více dotazovacích podmínek nad jedním nebo více mapovými tématy. Obecná BNF syntaxe parametru QY je:

 

<qy_parametry>::= [ [ <zadání vrstvy> ] <dotaz na vrstvu> { <zadání vrstvy> <dotaz na vrstvu> } ]

<zadání vrstvy>::= '{' <číslo / alias vrstvy> '}'

<dotaz na vrstvu>::= { <dotaz> }

<dotaz>::= [<množinová operace>] <typ dotazu> <datový sloupec> [<parametry dotazu>] {<konec řádku>}

<množinová operace>::= '+' | '-'

<typ dotazu>::= 'A' | 'O' | 'R' | 'N' | 'C' | 'D' | 'E' | 'F' | 'T' | 'L'

<datový sloupec>::= '[' [ <název sloupce> ] ']'

 

Dotaz může obsahovat více sekcí definujících podmínky pro jednotlivá dotazovaná témata. Každá sekce je uvozena zadáním indexu nebo aliasu dotazovacího tématu ve složených závorkách (neterminál zadání vrstvy). Pokud dotaz nezačíná složenou závorkou, bere se jako dotazovací téma první ze seznamu výběrových témat (parametr TS).

 

Soubor: uri_QY.htm