3. část: Publikace projektu > URI parametry 

Vyhledávání

Úvod  Předchozí  Další   Tisk této stránky

Vyhledávání ve WebMapu zahrnuje následující tři principielně odlišné druhy dotazů:

alfanumerické dotazy (dotazy na hodnoty datových sloupců témat)

grafické dotazy (výběr objektů v blízkosti bodů, objektů majících průnik s obdélníkem nebo polygonem)

geografické dotazy (výběr objektů majících průnik s vybranými objekty v jiném tématu)

Ve starších verzích WebMapu (před zavedením geografických dotazů a možnosti dotazování nad více tématy najednou) se způsob zadání grafických a alfanumerických dotazů výrazně odlišoval (grafické dotazy se zadávaly pomocí parametrů SL, ST, SR a SB, zatímco datové pomocí parametru QY). V současné verzi byly jako důsledek rozšiřování vyhledávacích možností grafické dotazy začleněny do možností parametru QY, takže parametry S* nejsou nadále zapotřebí a aplet je již nepoužívá. Mapový server ovšem nadále tyto parametry podporuje, aby byla zachována zpětná kompatibilita a nebylo nutno měnit napevno nebo šablonami vytvářené výběrové odkazy do map.

 

Soubor: uri_vyhledavani.htm