3. část: Publikace projektu > URI parametry > GEN: Operace a jejich parametry > Obecné operace 

Strom mapových pohledů

Úvod  Předchozí  Další   Tisk této stránky

Strom mapových pohledů se vytvoří, pokud není zadána mapa (klíč MAP) a není přítomen klíč GEN. Tento případ nastává mimo jiné při základním vyvolání

http://host.domain:1571/project

(přímý přístup přes port), resp.

http://host.domain/project_folder/wisapi.dll

(zprostředkovaný přístup přes IIS).

Vytváření stromu je možno modifikovat následujícími parametry:

ROOT=id/alias: nastaví kořen zobrazované části stromu na zadaný mapový pohled (určený identifikačním číslem nebo aliasem mapy). Pokud není kořen zadán, zobrazuje se celý strom.

Pro zobrazení kořenového uzlu stromu platí speciální pravidla: zatímco podřízené uzly a podstromy se zobrazují jako ikony s hypertextovými nadpisy pro otevření zvolené mapy, pro kořen se ikona nezobrazuje a název tohoto uzlu se používá jako nadpis webové stránky.

OPEN=[!]id/alias+[!]id/alias+...: otevře zadané složky nebo podstromy zobrazeného stromu mapových pohledů. Složky jsou zadány identifikačním číslem nebo aliasem a jsou v seznamu odděleny mezerou (je třeba url-encodovat znakem +). Pokud je před identifikačním číslem/aliasem složky vykřičník, rozbalí se celý podstrom se všemi podřízenými složkami. Pokud klíč OPEN není v URI přítomen, zobrazí se implicitně pouze podřízené složky kořene stromu a je třeba je individuálně rozbalovat klikáním.

ANCHOR=id/alias: při zobrazení okna nalistuje mapový pohled nebo složku, zadané identifikačním číslem nebo aliasem. K nalistování se používá běžná HTML funkce odskoku na zvolené místo HTML dokumentu #anchor, kde anchor je identifikátor obsažený v tagu <A NAME="...">. Při používání klíče ANCHOR je třeba za URI připojit text #anchor; např.

http://host.domain/project_folder/isapi.dll?ANCHOR=vrstevnice#anchor

 

Soubor: uri_strom_mapovych_pohledu.htm