3. část: Publikace projektu > Klienské aplikace k mapovému serveru > Klient JAVA 

aplet ANNOT2

Úvod  Předchozí  Další   Tisk této stránky

Rozšíření oproti ANNOT:

Stromová legenda

Zobrazení metainformační linku přímo v legengě u každé vrstvy

Výběr polygonem

Výběr z více vrstev

Geografické výběry

Print dialog

Přidání WMS vrstvy

Možnost editace alfanumerických dat

 

Další informace: Parametry apletu

 

Soubor: WWW_aplet_ANNOT2.htm