2. část: Práce s projektem > Projekt > menu: Edit > Vlastnosti mapového uzlu > záložka: Aplet 

Parametry apletu

Úvod  Předchozí  Další   Tisk této stránky

Pomocí pole Parametry apletu v dialogu Vlastnosti uzlu lze javovému apletu ze serveru předávat údaje a ovlivňovat tak jeho činnost. V případě uživatelského apletu určuje počet a význam parametrů programátor apletu. Následující oddíl popisuje parametry vztahující se ke standardnímu apletu vestavěnému do aplikace WebMap.

 

Soubor: projekt_edit_parametry_apletu.htm