3. část: Publikace projektu > Klienské aplikace k mapovému serveru 

Klient JAVA

Úvod  Předchozí  Další   Tisk této stránky

Mapový server WebMap disponuje celkem 8 typy mapových klientů vyvinutých v prostředí JAVA. Jedná se tedy o tzv. JAVA aplety, pro jejichž správnou funkci musí být na straně koncového klienta naistalována podpora JAVA - Runtime Environment JRE.

Aplety jsou vyvíjeny tak, aby byly funkční i v prostředí tzv. Java Virtual Machine distribuované firmou Microsoft. Vývoj JAVA jde rychle kupředu, ale prostředí distribuované firmou Microsoft je již více než dva roky bez aktualizace a tak lze předpokládat, že při používání tohoto prostředí mohou vznikat potíže.

Každý ze 4 typů apletu je zpracován ve dvou verzích, lišících se vzhledem a ovládáním legendy(klasická nebo stromová) a rozsahem funkcí.

Všechny aplety jsou shodně tvořeny třemi samostatnými rámci pro:

Mapu

Legendu

Náhledovou mapku

Dle povahy mapy nebo www portálů může tvůrce mapové služby definovat pro každou mapu zvlášť způsob zobrazení jednotlivých rámců resp. zda legenda a náhledová mapa má být součásti mapového okna nebo zda se má zobrazovat v samostatném plovoucím okně. Řízení takového samostatného plovoucího okna je pak ovládacím prvkem (tlačítkem), které je součástí nástrojové lišty hlavního mapového okna.

Všechny ovládací prvky a barvy JAVA apletu lze individuálně konfigurovat pro každý mapový pohled zvlášť.

WebMap server tedy disponuje celkem 8 JAVA aplety, které administrátor může libovolně používat v rámci definice jednoho mapového projektu (tj. administrátor určí jaký aplet a pro jakou mapu se má použít, koncový uživatel možnost volby jiného apletu pro vybranou mapu nemá).

 

Soubor: WWW_JAVA.htm