3. část: Publikace projektu > Klienské aplikace k mapovému serveru > Klient JAVA 

aplet BASIC2

Úvod  Předchozí  Další   Tisk této stránky

Rozšíření oproti BASIC:

Stromová legenda

Zobrazení metainformační linku přímo v legengě u každé vrstvy

Výběr polygonem

Výběr z více vrstev

Geografické výběry

Print dialog

Přidání WMS vrstvy

Možnost editace alfanumerických dat

 

Další informace: Parametry apletu

 

Soubor: WWW_aplet_BASIC2.htm