2. část: Práce s projektem > Projekt > menu: Edit > Vlastnosti mapového uzlu 

záložka: Aplet

Úvod  Předchozí  Další   Tisk této stránky

editor_m_edit_vlast_aplet

Záložka umožňuje zvolit aplet použitý pro prohlížení mapy a parametry pro jeho spuštění:

Aplet

but_sipka_dolu_red

Identifikátor jednoho z vestavěných apletů WebMap nebo URL souboru jar obsahujícího kód apletu (v případě jar souboru lze použít rozšířenou syntaxi soubor.jar@název_třídy, kde název_třídy je identifikátor hlavní třídy apletu v jazyce Java).

Výchozí režim

but_sipka_dolu

Výchozí režim práce při vstupu do apletu (zvětšování oblastí nebo výběr objektů). Pokud není zadán, zvolí se automaticky: pokud je v mapovém pohledu označeno výchozí téma pro výběr, zvolí se jako automatický výchozí režim výběr objektů. Pokud výchozí téma není zadáno, nastaví se jako výchozí režim zvětšování oblastí mapy.

Legendy mimo měřítko

but_sipka_dolu

Způsob zobrazení legendy (zobrazit, zešedit, skrýt) mapového tématu, které se vzhledem k aktuálnímu měřítku mapy nezobrazuje.

Další parametry

 

Řádky obsahující další parametry pro aplet ve formátu <klíč>=<hodnota>. Povolené hodnoty klíče a jejich význam jsou popsány v části Parametry apletu. Mapové uzly dědí všechny klíče parametrů apletu nadřízených mapových uzlů. Pokud chcete v mapovém uzlu potlačit hodnotu klíče zděděnou z některého z nadřízených uzlů, zadejte jako jeden z parametrů řádek <klíč>= (za znakem = následuje konec řádku)

Příklad:

NOGUI=INFO LOAD RULER

REFRESH=-1000

Parametr NOGUI skryje z nástrojové lišty apletu tlačítka pro grafické vyhledávání (INFO) a stahování obrázku mapy (LOAD) a grafické měřítko (RULER). Parametr REFRESH určuje, že při posouvání, zvětšování a jiných operacích se má stahování obrázku mapy provést jednu sekundu (1000 ms) po poslední uživatelské akci (např. posuv výřezu mapy); při posouvání mapy tažením za posuvné lišty se průběžné překreslování provádět nebude, nový obrázek se stáhne vždy až po dokončení takovéhoto posuvu (uvolnění tlačítka myši) (záporná hodnota parametru REFRESH).

Příklad nabídky při výběru parametrů apletu, výchozího režimu a legendy:

editor_m_edit_vlast_aplet_aplet

 

editor_m_edit_vlast_aplet_rezim

 

editor_m_edit_vlast_aplet_legendy

 

Soubor: projekt_edit_aplet.htm