2. část: Práce s projektem > Projekt > menu: Nastavení > Grafy 

Editor grafů

Úvod  Předchozí  Další   Tisk této stránky

V oblasti okna nad záložkami se zadají základní parametry grafu.

grafy_zalozky

Maska mutací

but_mutace_plus
but_mutace_minus

Maska mutací, omezující zobrazení. Editování názvů mutací se aktivuje klávesou [Insert].

Publikovat

pole_x

Uvolněno k uveřejní.

Text:

 

Název grafu

Typ grafu:

but_sipka_dolu

Podle typu grafu se liší rozsah dalších zadávaných parametrů:

diskrétní hodnoty

x-y graf

 

Soubor: grafy_editor_grafu.htm