2. část: Práce s projektem > Projekt > menu: Nastavení 

Grafy

Úvod  Předchozí  Další   Tisk této stránky

ico_grafy Ctrl+H

Editor grafů (Mapa grafů) se použije pro definování zdroje dat a parametrů grafů. Takto navržené grafy je možné uplatnit ve stromu map v mapovém projektu.

grafy

Tabulka knihoven v levé horní části okna zobrazuje knihovny grafů připojené k aktivnímu projektu.

Tabulka grafů pod tabulkou knihoven ukazuje všechny dostupné grafy. Je uveden název grafu a knihovna (soubor) kde jsou jeho definice uloženy.

Tabulka parametrů pod tabulkou grafů umožňuje definovat parametry grafů.

Editor grafu napravo od těchto tabulek slouží k provádění úprav definic grafu. Při přecházení mezi grafy v tabulce grafů se v tomto okně zobrazuje vždy aktuálně vybraný graf.

 

Soubor: grafy_.htm