2. část: Práce s projektem > Projekt > menu: Nastavení > Grafy 

Tabulka parametrů grafů

Úvod  Předchozí  Další   Tisk této stránky

Parametrické proměnné lze zadat před vykreslením grafu nebo v záložce Parametry hodnotou nebo jako matematickou funkci. Hodnoty parametrů jsou zobrazeny ve sloupcích tabulky grafu.

grafy_parametry

Kontextové menu (kliknutí pravým tlačítkem myši v této oblasti) umožní:

grafy_mk_parametry

Vložit řádek za

Insert

Vloží nový prázdný řádek pro definování parametru za aktuální řádek.

Vložit řádek před

Shift+Insert

Vloží nový prázdný řádek pro definování parametru před aktuální řádek.

Opravit aktuální řádek

Ctrl+Enter

Umožní editovat údaje v řádku

Odstranit řádek

Delete

Vymaže řádek z definice objektu, po uložení jsou údaje odstraněny z knihovny.

Posunout řádek nahoru

Ctrl+Up

Přesunutí aktuálního řádku nahoru.

Posunout řádek dolů

Ctrl+Down

Přesunití aktuálního řádku dolů.

 

 

Soubor: grafy_tabulka_parametru_grafu.htm