2. část: Práce s projektem > Projekt > menu: Nastavení > Grafy 

Tabulka knihoven grafů

Úvod  Předchozí  Další   Tisk této stránky

Tabulka knihoven je v levé horní části okna a zobrazuje knihovny grafů (soubory .wgl) připojené k aktivnímu projektu. První řádek (projekt) odpovídá těm grafům, které jsou uloženy v mapovém projektu. Značka pole_fajfka označuje knihovny s neuloženými změnami grafů.

grafy_knihovny

Kontextové menu (kliknutí pravým tlačítkem myši v této oblasti) umožní:

objekty_mk_knihovny

Nový

Ctrl+N

Otevře dialog pro výběr složek a souborů a umožní založit a pojmenovat nový soubor knihovny grafů wgl.

Otevřít

Ctrl+O

Soubor knihovny vyhledaný ve struktuře složek se připojí k projektu.

Uložit

Ctrl+Shift+S

Uloží změny v aktuální knihovně.

Uložit vše

Ctrl+S

Uloží všechny změněné knihovny.

Přesunout

 

V dialogu pro výběr složek a souborů umožní přesunout soubor knihovny do jiné složky.

Kopírovat

 

V dialogu pro výběr složek a souborů umožní zkopírovat soubor knihovny do jiné složky.

Zavřít

 

Vyřadí aktuální soubor knihovny (šedě podbarvený) z projektu.

 

Soubor: grafy_tabulka_knihoven_grafu.htm