2. část: Práce s projektem > Projekt > menu: Nastavení > Grafy 

Tabulka grafů

Úvod  Předchozí  Další   Tisk této stránky

Tabulka grafů pod tabulkou knihoven ukazuje všechny dostupné grafy z připojených knihoven. U každého grafu je uveden:

Název grafu - identifikátor grafu,

Zdroj - název zdrojové knihovny, ve které je definice grafu uložena,

grafy_sablony

Kontextové menu (kliknutí pravým tlačítkem myši v této oblasti) umožní:

grafy_mk_grafy

Nový graf

Insert

Doplní do tabulky nový řádek na kterém se zadá název nového grafu a jeho umístění v projektu nebo některé z připojených knihoven.

Upravit graf

Ctrl+Enter

Umožní editovat údaje o grafu nebo přemístit definici do jiné knihovny.

Duplikovat

Okopíruje definice aktuálního grafu do nového řádku. Před uložením je třeba zadat unikátní název grafu.

Smazat graf

Ctrl+Delete

Smaže definice aktuálního grafu. Změny jsou zapsány až po uložení knihovny.

Seřadit názvy

 

Seřadí řádky podle názvu grafu.

Seřadit knihovny

 

Seřadí řádky podle názvu knihovny.

 

 

Soubor: grafy_tabulka_grafu.htm