2. část: Práce s projektem > Projekt > menu: Nastavení 

Vlastnosti projektu

Úvod  Předchozí  Další   Tisk této stránky

ico_vlastnosti Ctrl+T

V dialogu je možno nastavit vlastnosti otevřeného mapového projektu. Některá nastavení projektu se ukládají do projektového souboru <projekt>.wm3, ostatní do konfiguračního souboru projektu s názvem <projekt>.cf3. Cílem tohoto rozlišení je usnadnit současný provoz projektu na více počítačích, což je výhodné obzvláště v serverovém režimu (projekt se připravuje na běžné pracovní stanici a po dokončení se aktualizuje na serveru). Při přenášení projektů mezi více počítači je možno na každém počítači udržovat jinou sadu konfiguračních souborů a přizpůsobit tak projekt konkrétnímu nastavení cest a rozložení disků na tomto počítači, vlastnostem systému, databázových spojení a parametrům internetového serveru.

Dialog obsahuje oddíly tematicky rozdělující vlastnosti projektu podle jejich účelu:

Systémové parametry

 

 

 

Systémové parametry

parametry práce softwaru, aktivace vestavěných knihoven

 

Spojení

tabulka databázových spojení do datových zdrojů SQL a SDE

 

WebGIS

definice serverů pro vzdálený přístup k mapám

Prezentace

 

 

 

Webový server

vlastnosti internetového serveru

 

HTML výstup

vlastnosti automaticky vytvářených webových stránek

 

OpenGIS

popisné a konfigurační parametry OpenGIS serveru

Vzhled

 

 

 

Mutace

tabulka stylů provedení projektu

 

Vizuální styly

grafické vlastnosti webových stránek (kaskádové styly, hlavička, patička atd.)

 

Vodoznaky

definice vodoznaků používaných v projektu

 

Souřadnice

geodetické souřadnicové systémy používané v projektu

 

Metadata

připojení definic metadat

Výkon

 

 

 

Indexace

obecná nastavení indexování

 

Sledování přístupu

nastavení cest souborů a druhů vytvářených záznamů o práci systému

 

 

Soubor: projekt_nastaveni_vlastnosti.htm