2. část: Práce s projektem > Projekt > menu: Nastavení > Vlastnosti projektu 

Mutace

Úvod  Předchozí  Další   Tisk této stránky

projekt_07mutace

Mutace definují styly prezentace projektu. Projekt je možno udržovat současně v několika konfiguracích, lišících se rozsahem nabízených map a jejich obsahem. Konfiguracemi mohou být například jazykové mutace projektu, podverze pro různé způsoby prezentace (např. internetová / tištěná).

Základní myšlenkou je, že takto zmutované projekty se obvykle příliš neliší; zobrazovaná data jsou typicky stejná, přičemž v jazykových mutacích ve většině případů jediná odlišnost je v textových řetězcích (popisech legend, někdy v datovém sloupci pro vytváření legendy popisek). V případě mutací např. za účelem růzeného stylu prezentace se obvykle může v jednotlivých případech lišit repertoár nabízených map, případně někdy obsah některé mapy nebo rozsah dostupných vyhledávacích položek.

Cílem systému mutací je umožnit zaznamenat takovéto případy co nejefektivněji, pokud možno bez zbytečné duplikace dat. Mutacemi je proto možno ovlivnit chování projektu na několika úrovních:

Vlastnosti internetu

URL domovské stránky může obsahovat varianty pro různé mutace

Název stránky může obsahovat varianty pro různé mutace

URL připojené stránky může obsahovat varianty pro různé mutace

URL nápovědy k apletu může obsahovat varianty pro různé mutace

Strom map

filtrování přístupnosti podstromů pro zvolené množiny mutací

názvy uzlů mohou obsahovat varianty pro různé mutace

Mapové vrstvy

filtrování rozsahu zobrazených vrstev pro jednotlivé mutace

názvy vrstev mohou obsahovat varianty pro různé mutace

filtrování rozsahu kreseb pro jednotlivé vrstvy legendy

filtrování a odlišení textů na úrovni jednotlivých stylů kresby

Mapová témata

odlišení názvu a jiných popisných vlastností tématu

filtrování a mutační rozlišení popisných vlastností veřejných sloupců

Libovolný počet mutací lze definovat a editovat v tabulce v horní části okna s pomocí této lokální nabídky:

mk_vlozit_opravit_duplikovat_posunout

Vlastnosti jednotlivých mutací zahrnují:

Kód

 

Identifikační kód používaný k označení mutace ve filtrech nebo v mutačně odlišených textech. V obou případech se kód mutace testuje prefixově, t.j. mutace se prohlásí za vyhovující zadání ve filtru nebo odlišeném řetězci, pokud hodnota ve filtru nebo řetězci tvoří předponu kódu dané mutace. Pokud například ve stromu map bude filtr omezující dostupnost mapy na mutaci CZ, bude mu vyhovovat mutace CZ1 i CZ2 (což mohou být například různé prezentační verze téhož projektu v českém jazyce).

Popis

 

Textový popis významu mutace; jedná se pouze o interní označení pro snazší orientaci (kódy mutací je vhodné zadávat raději kratší, protože se tím zjednoduší jejich časté vkládání do filtrů a odlišených řetězců).

Jazyk

but_sipka_dolu

Kód jazyka a národní podverze, který se má používat pro systémová hlášení a automaticky dosazované řetězce (např. v běžných vyhledávacích stránkách). V současném systému jsou standardně k dispozici verze česká (CS-CZ) a anglická (EN-US).

Desetinná čárka

 

oddělovač desetiných míst v jazyce mutace

Oddělovač tisíců

 

způsob oddělení tisíců v jazyce mutace

Web

pole_fajfka

Příznak určuje, zda se mutace smí používat pro prezentaci dat na webu, pokud je aktivní přepínač dynamické volby mutace.

Nastavení výchozích mutací

 

 

Editor:

but_sipka_dolu

v editoru mapového projektu

WMS:

but_sipka_dolu

ve službě WMS

WEB:

but_sipka_dolu

v publikovaných webových stránkách

Dynamicky:

 

zda je možno výběr mutace ovlivňovat dynamicky parametrem MU= v URI dotazu. Pokud je dynamické nastavování mutace povoleno, povoluje systém uživatelsky vybrat pouze ty mutace, které mají zaškrtnutou volbu Web.

 

 

Soubor: projekt_nastaveni_mutace.htm