2. část: Práce s projektem > Mutace 

Editor textu s verzemi pro mutace

Úvod  Předchozí  Další   Tisk této stránky

Ovládací prvek je velmi podobný běžnému editoru textu. Jediný rozdíl spočívá v tom, že lze definovat více verzí textu pro různé mutace. Na začátku je vždy výchozí verze textu, která se použije tehdy, pokud se mezi dále vyjmenovanými verzemi nenajde požadovaná mutace. Za výchozí verzí následují verze textu pro jednotlivé mutace (na ilustračním obrázku představuje výchozí verzi textu český text Soubor map, za ním následuje verze pro mutaci EN (anglická mutace projektu) Map tree).

pole_mutace_maska

Při určování, která verze textu se má použít pro určitou zadanou mutaci, se vždy procházejí jednotlivé verze a hledá se ta, u které kód mutace souhlasí s počátečními znaky zadané mutace, pro kterou se text hledá. Pokud je takových verzí více, vybere se ta, jejíž kód mutace je nejdelší. Pokud žádná vhodná verze není nalezena, použije se výchozí verze textu.

Pro pokročilé: výše popsaný způsob vyhledávání mutačních verzí umožňuje jemnější odstínění rozdílů mezi mutacemi. Například pokud bychom udržovali projekt s verzí v anglické a americké angličtině, budou se texty v 99% shodovat; odlišnosti dané rozdílným pravopisem nebo specificky britskými / americkými slovy budou spíše výjimečné. Pokud v takovém případě zavedeme mutaci ENUS a ENGB pro americkou a britskou verzi, budou verze textů označené mutací EN vyhovovat oběma mutacím (lze použít pro texty, které jsou v obou jazycích shodné). V případech, kdy se text liší, lze definovat odděleně anglickou a americkou verzi použitím úplných kódů mutací ENGB a ENUS.

pole_mutace_maska_ENUSGB

Další informace: Vlastnosti projektu: Vzhled: Mutace
menu: Mutace

 

Soubor: mutace_editor_textu_s_verzemi_pro_mut.htm