2. část: Práce s projektem > Projekt > menu: Nastavení > Objekty 

Tabulka knihoven objektů

Úvod  Předchozí  Další   Tisk této stránky

Tabulka knihoven je v levé horní části okna a zobrazuje knihovny objektů připojené k aktivnímu projektu. První řádek (projekt) odpovídá těm šablonám, které jsou uloženy v mapovém projektu. Značka pole_fajfka označuje knihovny s neuloženými změnami objektů.

objekty_knihovny

Kontextové menu (kliknutí pravým tlačítkem myši v této oblasti) umožní:

objekty_mk_knihovny

Nový

Ctrl+N

Otevře dialog pro výběr složek a souborů a umožní založit a pojmenovat nový soubor knihovny objektů wtl.

Otevřít

Ctrl+O

Soubor knihovny vyhledaný ve struktuře složek se připojí k projektu.

Uložit

Ctrl+Shift+S

Uloží změny v aktuální knihovně.

Uložit vše

Ctrl+S

Uloží všechny změněné knihovny.

Přesunout

 

V dialogu pro výběr složek a souborů umožní přesunout soubor knihovny do jiné složky.

Kopírovat

 

V dialogu pro výběr složek a souborů umožní zkopírovat soubor knihovny do jiné složky.

Zavřít

 

Vyřadí aktuální soubor knihovny (šedě podbarvený) z projektu.

 

Soubor: objekty_tabulka_knihoven.htm