2. část: Práce s projektem > Projekt > menu: Nastavení > Objekty 

Tabulka objektů

Úvod  Předchozí  Další   Tisk této stránky

Tabulka objektů pod tabulkou knihoven ukazuje všechny dostupné objekty. U každého objektu je uvedeno:

Jméno - identifikátor, pomocí kterého se objekty na sebe navzájem odkazují,

Zdroj - název zdrojové knihovny, ve které je definice objektu uložena,

Typ - typ objektu

Velikost - počet znaků v definici objektu.

objekty_sablony

Kontextové menu (kliknutí pravým tlačítkem myši v této oblasti) umožní:

objekty_mk_sablony

Přejít na šablonu

Ctrl+H

Otevře dialog se seznamem šablon v projektu a připojených knihovnách (totožným s obsahem této tabulky objektů). Výpis je možné filtrovat zapsáním jména nebo jeho části v poli Název objektu.

Najít v šablonách

Ctrl+Shift+F

Otevře dialog pro vyhledání a nahrazení výrazů v definici objektu.

Nový objekt

Ctrl+Insert

Vloží nový prázdný řádek v tabulce, je nutno zadat unikátní jméno v rámci všech připojených knihoven a typ objektu. Pokud není zadána knihovna, je objekt zapsán v projektu.

Upravit objekt

Ctrl+Enter

Umožní editovat údaje v řádku.

Smazat objekt

Ctrl+Delete

Odstraní řádek (objekt) z tabulky, po uložení změn i z knihovny.

 

 

 

 

Soubor: objekty_tabulka_objektu.htm