4. část: Programování > Výrazový kalkulátor > Operátory 

konstruktor posloupnosti

Úvod  Předchozí  Další   Tisk této stránky

[<p1>.. <p2>]: konstruktor posloupnosti

Pokud do hranatých závorek napíšete dvě číselné hodnoty nebo výrazy oddělené dvěma tečkami (dvě tečky musí následovat ihned po sobě bez mezery), výsledkem takto vytvořeného výrazu je pole obsahující posloupnost hodnot p1, p1 + 1, p1 + 2, p1 + 3 atd. až po hodnotu p2. Pokud rozdíl hodnot p1 a p2 není přesně celočíselný, poslední prvek pole bude mít hodnotu v rozsahu [p2-0.5, p2+0.5]. Pokud je p2 <= p1 - 0.5, je výsledkem prázdné pole (pole neobsahující žádný prvek).

Příklad: [1..7] = [1,2,3,4,5,6,7]

 

Soubor: operatory_konstruktor_posloupnosti.htm