4. část: Programování > Výrazový kalkulátor > Operátory 

podmíněný výraz

Úvod  Předchozí  Další   Tisk této stránky

<p1> ? <p2>: <p3>: podmíněný výraz

Podmíněný výraz lze použít v situaci, kdy potřebujete rozhodnout pro jednu ze dvou variant na základě platnosti logické podmínky. Při výpočtu výrazu se nejprve vyhodnotí p1; pokud je jeho logická hodnota pravdivá (je to nenulové číslo nebo neprázdný textový řetězec), vyhodnotí se dále výraz p2 a jeho hodnota je výsledkem celého výrazu ?:. Pokud podmínka neplatí, vyhodnotí se obdobně výraz p3 a výsledkem výrazu je jeho hodnota.

Příklad: 5 % 2 == 0 ? "sudé": "liché" = "liché"

 

Soubor: operatory_podmeneny_vyraz.htm