4. část: Programování > Výrazový kalkulátor > Operátory 

podmíněný výraz s výběrem

Úvod  Předchozí  Další   Tisk této stránky

<p1>{<m1>, <v1>, <m2>, <v2>,... }: podmíněný výraz s výběrem

Pomocí funkce lze vybrat jednu ze zadaných hodnot (výrazů) podle hodnoty řídicího výrazu p1. Při výpočtu se nejprve vyhodnotí tento výraz; další postup závisí na počtu parametrů ve složených závorkách.

1 parametr: pokud je v závorkách jen jeden výraz (m1), otestuje se, zda je hodnota výrazu p1 prázdná (is_null). Pokud prázdná není, ponechá se výraz p1 beze změny a vrátí se jako výsledek celého zápisu. Pokud je hodnota prázdná, vyhodnotí se výraz m1 a výsledkem celého výrazu {} je pak hodnota m1.

sudý počet parametrů: pokud je počet parametrů sudý (a nenulový), program po vyhodnocení p1 postupně prochází výrazy v závorkách na lichých pozicích (m1, m2, m3...). Každý tento výraz vyhodnotí a porovná s hodnotou výrazu p1; pokud se hodnoty shodují, program vyhodnotí a vrátí odpovídající výraz na následující sudé pozici (v1, v2, v3...). Pokud ani jedna z hodnot m1, m2, m3... není rovna p1, je výsledkem výrazu původní p1 beze změny.

lichý počet parametrů: pokud je počet parametrů lichý (a větší než jeden), program po vyhodnocení obdobně jako v případě sudého počtu parametrů testuje rovnost s parametry na lichých pozicích m1, m2, m3.... a v případě rovnosti vrátí parametr na následující nulové pozici. Pokud není nalezena ani v jednom z případů shodná hodnota, program vyhodnotí a vrátí poslední (nepárovou) hodnotu v závorkách.

 

Soubor: operatory_podmineny_vyraz_s_vyberem.htm