2. část: Práce s projektem > Projekt > menu: Edit > Vlastnosti mapového uzlu 

záložka: Ostatní

Úvod  Předchozí  Další   Tisk této stránky

editor_m_edit_vlast_ostatni

Záložka obsahuje základní vlastnosti mapového uzlu:

Název:

 

Uživatelský název mapové prezentace (text s možností odlišení pro různé mutace).

Alias:

 

Identifikační text sloužící jako symbolický odkaz na uzel v režimu webového serveru.

Přístupová práva:

but_sipka_dolu

Identifikátor uživatele nebo skupiny s oprávněním prohlížet tuto mapu.

Přihlášení:

but_sipka_dolu

Přepínač způsobu přihlášení:

(podle nadřízeného uzlu)

vypnout

zapnout

automaticky

Počítat statistiku

pole_x

 

Právo zápisu:

but_sipka_dolu

 

Aktivní pro mutace:

but_mutace_plus
but_mutace_minus

Maska mutací, omezující zobrazení. Editování názvů mutací se aktivuje klávesou [Insert].

Zobrazit ve stromu map::

but_mutace_plus
but_mutace_minus

Maska mutací omezující zobrazení mapového uzlu ve stromu map v režimu webového serveru. Pokud nejsou definovány mutace, lze tlačítky +- přepnout mezi stavem:

Všechny mutace

Žádné mutace

Připojit stránku:

 

URL webové stránky připojené k mapové prezentaci (lze odlišit pro různé mutace).

Stránka pro podstrom:

 

URL odkaz v apletu v položce Mapa.

Náhled mapy:

 

Odkaz na mapový uzel náhledové mapky pro prohlížení v apletu

 

but_x

Tlačítko [x] zruší nastavený výběr mapového uzlu.

Ikona:

 

URL obrázku, který se má použít jako ikona mapového uzlu (lze odlišit pro různé mutace)

Návrat do stromu:

but_sipka_dolu

Umožňuje povolit / zakázat / zdědit z nadřízeného uzlu příznak určující, zda má aplet v rámci svých funkcí nabízet možnost návratu do mapového stromu.

Řádků v dotazu:

 

Výchozí počet řádků na stránku při listování výsledkem dotazu na internetu.

 

ico_apl_3tecky

Tlačítko otevře editor textů pro mutace.

 

Soubor: projekt_edit_ostatni.htm