2. část: Práce s projektem > Projekt > menu: Edit 

Vlastnosti mapového uzlu

Úvod  Předchozí  Další   Tisk této stránky

Ctrl+Enter

Pomocí dialogu lze nastavit různé vlastnosti uzlu stromu map. Většina vlastností se ve stromu dědí, podřízené uzly přebírají vlastností svých nadřízených uzlů. Vlastnosti uzlu jsou pro přehlednost tematicky rozděleny do následujících záložek:

Ostatní

 

Jednotky

 

Meze mapy

 

Metadata

 

Grafy

 

Snímky

 

Aplet

 

Při vytváření stromu map server postupuje následovně:

Pokud uzel stromu obsahuje alespoň jedno téma v legendě, považuje se uzel za mapu. Kliknutím v prohlížeči na uzel ve stromu map vyvoláte Javový aplet, pomocí něhož lze mapu prohlížet. Pokud je k mapě připojen textový nebo HTML soubor, lze jej zobrazit pomocí tlačítka [Nápověda]: volba Mapa.
Tlačítko pro nápovědu je v okně internetového prohlížeče přítomno, pokud není jeho zobrazení potlačeno parametrem NOGUI=HELP_MENU v záložce Aplet.

Pokud uzel stromu neobsahuje žádnou legendu (žádná témata) a má připojenou textovou nebo HTML stránku, program jej považuje za textový uzel. Pokud ve stromu map kliknete na takovýto uzel, zobrazí se v internetovém prohlížeči jeho připojený soubor.

Pokud uzel stromu neobsahuje žádnou legendu (žádná témata) ani připojenou stránku a má připojen alespoň jeden graf, považuje se uzel za graf. Po kliknutí na takovýto uzel ve stromu map se zobrazí stránka s parametry grafu.

Pokud uzel stromu neobsahuje žádná témata, připojený soubor ani grafy, program s uzlem nakládá jako se složkou. Takovéto uzly mají význam pouze jako vnitřní uzly stromu obsahující další podřízené uzly. Strom map se zobrazí v internetovém prohlížeči pomocí tlačítka [Seznam], pokud toto tlačítko nemá definovaný jiný význam.

apl_soubor_map

 

 

Soubor: projekt_edit_vlastnosti_mapoveho_uzlu.htm