2. část: Práce s projektem > Projekt > menu: Edit > Vlastnosti mapového uzlu > záložka: Ostatní 

Použití aliasu mapového uzlu

Úvod  Předchozí  Další   Tisk této stránky

Pomocí aliasu je možno symbolicky pojmenovat určitý uzel stromu. Symbolické pojmenování má význam především v situaci, kdy chcete z jiných internetových stránek vytvořit odkazy na určitou mapu v rámci mapového projektu.

Při internetové prezentaci program standardně používá k identifikaci mapy vnitřní číselný index, určující pořadové číslo objektu mapy v rámci projektu. Tento index není příliš vhodný k identifikaci mapy z vnějšku, neboť jeho hodnota se může měnit při přidávání nebo změnách map v projektu. Pokud chcete například odkaz na určitou mapu umístit na jinou internetovou stránku, je vhodnější mapu identifikovat pomocí aliasu; poté, co alias přiřadíte mapě, zůstává jako její neměnný identifikátor nehledě na jiné změny v projektu až do smazání mapy.

Pro experty: při identifikaci mapy z jiné internetové stránky vytvořte URL následujícím způsobem:

v případě přímého odkazu na HTTP port WebMapu zadejte např.

http://www.wmap.cz:1571/atlaszp

Pokud projekt provozujete přes webový server IIS pomocí knihovny wisapi.dll, vypadá adresní část URL takto:

http://www.wmap.cz/atlaszp/isapi.dll

(atlaszp je v tomto případě logický název virtuálního adresáře v IIS). Za tuto adresní část připojte otazník a za něj tzv. dotaz (query). Dotaz má vždy tvar série přiřazení:

PROMENNA1=hodnota1&PROMENNA2=hodnota2&PROMENNA3=hodnota3

Proměnné a jejich hodnoty je třeba zvolit podle typu odkazu, který chcete vytvořit:

Prohlížeč mapy: http://<adresa>?MAP=alias
Pokud použijete v dotazu proměnnou MAP, vyvolá odkaz v internetovém prohlížeči Javový applet, sloužící k prohlížení mapy. V tomto appletu se otevře mapa, identifikovaná hodnotou proměnné MAP; pokud je hodnota číselná, určuje vnitřní index mapy v projektu; jinak se hodnota vyhledá mezi aliasy map a zobrazí se nalezená mapa. Pokud alias nepatří žádné mapě, zobrazí prohlížeč mapy chybové hlášení Mapa nebyla nalezena.

Podstrom stromu map: http://<adresa>?ROOT=alias
Pokud použijete v dotazu proměnnou ROOT, vyvolá odkaz v internetovém prohlížeči strom map. Uzel stromu, určený proměnnou ROOT, se použije jako kořen stromu. Mapy v ostatních podstromech stromu map jsou skryté a v prohlížeči se nezobrazují.

Rozbalit podstrom: http://<adresa>?OPEN=alias
Pokud použijete v dotazu proměnnou OPEN, vyvolá odkaz v internetovém prohlížeči strom map. Podstrom určený uzlem alias se rozbalí - zobrazí se jeho podřízené uzly. Pomocí proměnné OPEN lze rozbalit i více uzlů stromu map; jako hodnotu proměnné v tom případě uveďte seznam všech uzlů, které se mají rozbalit; jednotlivé uzly oddělte znaménkem + (plus). Proměnnou OPEN je možno kombinovat s proměnnou ROOT.

Výchozí oblast mapy: http://<adresa>?X=10&Y=20&Z=1e-4
Pokud v dotazu použijete proměnné X, Y a Z, javový aplet po vstupu do mapy nastaví výchozí výřez mapy se středem v bodě [X,Y] (hodnoty v souřadnicích mapy) v poměrovém měřítku Z.

 

Soubor: projekt_edit_pouziti_aliasu_mapoveho_uzlu.htm