2. část: Práce s projektem > Projekt > menu: Nastavení > Mapa témat 

Mapovat vybraná témata

Úvod  Předchozí  Další   Tisk této stránky

mtemat_mapovani_temat

Funkce umožní pro existující témata použít jiný, než nastavený zdroj dat. Změna se projeví ve všech mapách, kde je téma použito.

Při zaškrtnutí položky mtemat_mapovani_temat_styl se převezme i nastavení stylu a dalších parametrů zobrazení tématu.

Před aktivováním funkce musí být vybráno alespoň jedno téma, tj. nelze použít při pozici kurzoru ve stromu témat na mapovém uzlu nebo na složce s více tématy.

 

Soubor: projekt_nastaveni_mapovat_vybrana_temata.htm