2. část: Práce s projektem > Projekt > menu: Nastavení > Mapa témat 

Nové téma

Úvod  Předchozí  Další   Tisk této stránky

ico_tema_nove_tema Insert

Funkce otevře okno pro výběr zdrojového souboru nového tématu. Typ souboru je odpovídá uzlu zdroje, ze kterého byla funkce vyvolána.

mtemat_nove_tema

S pomocí tlačítek ico_plus [plus] a ico_minus [minus] lze nastavit masku názvů souborů které se mají v dané složce najednou vybrat nebo ignorovat.

Tlačítko ico_inverze [opačně] nastavený výběr převrátí (invertuje).

 

Soubor: projekt_nastaveni_nove_tema.htm