2. část: Práce s projektem > Projekt > menu: Nastavení 

Mapa témat

Úvod  Předchozí  Další   Tisk této stránky

ico_mapa_temat Ctrl+M

mtemat_celek_kontext_m

Popis funkcí v menu

 

Edit

 

fukce pro správu mapových témat, obsah nabídky funkcí je totožný s kontextovým menu, popsaným níže (viz obrázek)

 

Okno

 

nastavení vzhledu okna Mapa témat

 

Nápověda

 

nápověda, výběr jazyka programu, copyrigh

 
Popis funkcí v kontextové nabídce (kliknutí pravým tlačítkem myši)

ico_vyhledat

Vyhledat

Ctrl+F

vyhledá téma podle názvu zdrojového souboru

ico_tema_novy_zdroj

Nový zdroj

Ctrl+N

vytvoří nový uzel ve stromu mapy témat

ico_tema_nove_tema

Nové téma

Insert

otevře okno pro výběr nového souboru

ico_tema_nove_spojeni

Nové spojení

Shift+Insert

otevře okno Vlastnosti tématu pro definování nového datového spojení

 

Připojit

 

 

Odpojit

 

SDA Oracle

 

Absolutní cesty
Relativní cesty

 

nastaví způsob zobrazení cesty k úložišti souborů

 

Uložit metadata

 

uloží soubor s metadaty

 

Načíst metadata

 

načte soubor s metadaty

 

Mapovat vybraná témata

 

mapuje vlastnosti vybraných témat

 

Kopírovat vlastnosti tématu

 

kopíruje nastavené vlastnosti tématu do dalších témat

ico_tema_kontrola

Kontrola témat

 

kontroluje chbějící soubory a změny v datových strukturách

 

Označit nepoužité

 

označí témata dosud nepoužitá v mapách

 

Vyhledat duplikát

Ctrl+D

vyhledá témata se shodnými zdrojovými soubory

ico_smazat

Odstranit téma

Delete

odstraní téma, pokud není použito v žádné mapě

ico_tema_vlastnosti

Vlastnosti

Enter

otevře okno pro definování vlastností tématu

Mapa témat ukazuje všechna mapová témata, zařazená do projektu a umožňuje jejich správu. Obsažena jsou i témata dosud nepoužitá v žádné mapě.

Zdrojem dat pro témata jsou soubory (SHP, DBF a další), uložené na disku, připojení k vzdálené databázi, případně webová mapová služba (WMS). Mapa témat zobrazuje témata v podobě stromu, kopírujícího strukturu složek disků, na kterých jsou témata uložená.

Pro snadnější přenášení projektů mezi více počítači se v projektu nezapisují úplné diskové cesty k zdrojovým souborům témat, ale pouze relativní cesty vůči zvolené základní složce, která je nastavena ve Vlastnostech projektu podle umístění souborů na lokálním nebo síťovém disku.

Když do mapy témat (nebo přímo do některé mapy) vložíte nové téma, které zatím není zařazeno v mapě, program nejprve zkontroluje, zda se téma nachází v podstromu některé ze složek, zadaných v dialogu Vlastnosti projektu. Pokud téma opravdu do některé z těchto složek patří, uloží se do projektu jeho relativní cesta vůči této složce; pokud téma leží mimo všechny zadané složky, uloží se do projektu úplná cesta souboru.

Příklad: pokud má projekt nastavenu složku SHP-souborů na

c:\shape

a do mapy témat přidáte téma

c:\shape\mapy\staty.shp

uloží se v projektu téma s relativní cestou

mapy\staty.shp

Doporučení:

Pokud do projektu vložíte témata mimo definované složky témat, takže se uloží úplné cesty témat, můžete později změnit tyto absolutní cesty na relativní takto:

pomocí dialogu Vlastnosti projektu přidejte do seznamu cest složku obsahující tato témata (nebo vhodnou nadřízenou složku, jejíž obsah je stejný na všech počítačích, mezi nimiž chcete projekt přenášet);

vyvolejte funkci Kontrola témat. Tato funkce mimo jiné zkontroluje, zda některá témata nejsou zbytečně uložena s úplnou cestou, a nabídne vám převod témat na relativní cesty.

 

 

Soubor: projekt_nastaveni_mapa_temat.htm