2. část: Práce s projektem > Projekt > menu: Nastavení > Vlastnosti projektu 

OpenGIS

Úvod  Předchozí  Další   Tisk této stránky

projekt_06opengis

Záložka obsahuje popisné parametry OpenGIS serveru. Jedná se vesměs o volné texty sloužící čistě k logické identifikaci serveru, WebMap je nijak nezpracovává s výjimku URL serveru, které udává logickou webovou adresu odpovídající serveru WebMap. Logickou webovou adresu je třeba zadat tehdy, pokud se při prohlížení stránek nepřistupuje k WebMapu přímo přes port, ale zprostředkovaně pomocí IIS, Apache nebo jiného webového serveru. URL serveru WebMap používá pro vytváření vztažných URL dotazů na objekty uvnitř svého vlastního projektu.

Položka Copyright mapy určuje text, který se tiskne automaticky přes mapu do jejího pravého dolního rohu. Jedná se o obdobný mechanismus jako v případě vodoznaku, kdy typicky instituce nebo firmy, pořizující nebo spravující určitá GISová data, požadují vyznačení svého loga, případně informací o ochraně autorských práv k datům, formou vodoznaku do vytvářených map.


ico_apl_3tecky

Tlačítko otevře editor textů pro mutace.

Důležité:

Pro správný chod WMS služeb je nutné minimálně definovat:

1.URL serveru,

2.Souřadné systémy dostupné pro Open GIS: Vlastnosti projektu: Souřadnice.

 

Soubor: projekt_nastaveni_OpenGIS.htm