2. část: Práce s projektem > Projekt > menu: Nastavení > Vlastnosti projektu 

Souřadnice

Úvod  Předchozí  Další   Tisk této stránky

projekt_10souradnice

Záložka určuje, které z podporovaných geodetických souřadnicových systémů má WebMap zpřístupnit pro data a zobrazení map v aktuálním projektu. Výběr skupiny používaných souřadnicových systémů má význam jednak pro zvýšení přehlednosti při výběru souřadnicového systému (např. v definici datového zdroje nebo tématu), jednak pro úsporu místa (pro souřadnicové systémy označené jako použité si WebMap vytváří a udržuje pomocné tabulky používané při převodu souřadnic; tyto tabulky představují přídavné paměťové nároky WebMapu na systém).

Pole ve spodní části záložky slouží k zobrazení podrobností o vybraném souřadnicovém systému a pro určení výchozích souřadnic pro data projektu.

Kód

 

kód souřadnicového systému v jednotné databázi geodetických souřadnicových systémů EPSG (Europen Petroleum Survey Group).

Popis

 

textový popis souřadnicového systému

Použít

pole_fajfka

příznak určující, zda má WebMap tento souřadnicový systém zpřístupnit pro aktivní projekt.

OpenGID

pole_fajfka

příznak určující, zda má WebMap tento souřadnicový systém zpřístupnit pro dotazy protokolu OpenGIS.

Popis:

 

podrobný popis vybraného souřadnicového systému.

Referenční elipsoid:

 

název referenčního elipsoidu pro vybraný souřadnicový systém.

Parametry:

 

 

Výchozí souřadnice témat:

but_sipka_dolu

výchozí souřadnicový systém používaný pro vektorové mapy (pokud není zadán jiný systém u datového zdroje nebo pro jednotlivou mapu).

Výchozí souřadnice rastrů:

but_sipka_dolu

výchozí souřadnicový systém používaný pro rastrové mapy (pokud není pro jednotlivý rastr v legendě zadán jiný systém).

Souřadnice zájmových oblastí:

but_sipka_dolu

výchozí souřadnicový systém používaný pro definici zájmových oblastí v ve vlastnostech mapového uzlu, záložka meze mapy

Běžné souřadnice zobrazení:

but_sipka_dolu

výchozí souřadnicový systém, který se aktivuje při otevření okna s mapu (pokud není ve stromu map nastaven jiný systém). Speciální hodnota (podle prvního tématu mapy) znamená, že jako výchozí souřadnice pro zobrazení mapy se zvolí automaticky souřadnicový systém prvního tématu v mapovém pohledu.

 

 

Soubor: projekt_nastaveni_souadnice.htm