2. část: Práce s projektem > Projekt > menu: Nastavení > Vlastnosti projektu 

Vodoznaky

Úvod  Předchozí  Další   Tisk této stránky

projekt_09vodoznaky

V této záložce lze definovat pro projekt skupinu vodoznaků. Vodoznaky jsou poloprůhledné texty nebo obrázky, které se zobrazují přes mapy a označují např. instituci, která tyto mapy poskytla, vymezení ochranných autorských práv nebo jiné informativní údaje, které je z právních nebo jiných důvodů potřeba začlenit do každého obrázku vytvářeného při prohlížení map z webu.

V současné verzi WebMapu existují dva základní typy vodoznaků:

textové vodoznaky, definované úsekem textu (pole Zobrazit text) a parametry pro jeho vysázení.

obrázkové vodoznaky, definované rastrovým obrázkem, který se má přes mapu vykreslit

Vodoznak vykreslit přes mapu jednou na určeném místě, nebo jím pokrýt celý obrázek mapy se zadanými roztečemi.

V tabulce vpravo se zadávají identifikační názvy definice vodoznaků. K aktuálnímu řádku v této tabulce se vpravo definují jejich parametry. Definice lze uložit do souboru <soubor_vodoznaku>.wat.

Typ vodoznaku:

 

přepínač typu vodoznaku

obrázek

but_radio_1

následující parametry se vztahují k typu obrázek

Spojení obrázku:

but_sipka_dolu

identifikátor rastrového spojení definujícího cesty k obrázkům

Soubor obrázku:

but_otevrit_maly

relativní nebo absolutní cesta ke zvolenému obrázku (relativní cesta se vztahuje vůči zvolenému spojení)

Výstupní velikost:

 

Výstupní výška a šířka obrázku. Pokud jsou hodnoty kladné, chápou se jako zadané v pixelech. Pokud jsou hodnoty záporné, berou se jako procenta z šířky resp. výšky vytvářeného obrázku.

Zachovat proporce:

 

v případě ručně zadané výšky nebo šířky obrázku se zvětšení provede vždy tak, aby zůstaly zachovány proporce.

Typ vodoznaku:

 

 

text:

but_radio_1

následující parametry se vztahují k typu text

Zobrazit text:

 

text vodoznaku

Písmo:

 

typ písma

tučné

 

styl písma

skloněné

 

Roztáhnout na:

 

požadovaná šířka textu (kladná v pixelech, záporná v procentech šířky stránky). Před sázením vodoznaku se výška textu upraví tak, aby se jeho šířka co nejvíc přiblížila zadané hodnotě.

Výška:

 

výška řádku textu v pixelech. Pokud je zadána položka roztáhnout na, nemá výška písma smysl.

Barva:

 

barva písma.

Společné parametry pro typ text a obrázek

 

 

Zarovant vodorovně:

 

 

Levý okraj
Střed
Pravý okraj

but_radio_1

vodorovné srovnání vodoznaku (textu nebo obrázku) s bodem umístění

Horní okraj
Střed
Dolní okraj

but_radio_1

svislé srovnání vodoznaku (textu nebo obrázku) s bodem umístění

Umístění (% strany)

 

poloha bodu pro umístění vodoznaku v procentech velikosti výstupního obrázku.

Umístění (pixelů)

 

poloha bodu pro umístění vodoznaku v pixelech. Při tisku vodoznaku se vypočítají obě umístění (procentuální i pixelové) a výsledné hodnoty se sečtou.

Dlaždice:

but_sipka_dolu

volba určuje, zda se zadaný vodoznak má zobrazit do výstupního obrázku jen jednou, nebo zda se má zopakovat jako dlaždice po celé ploše obrázku. V případě dlaždicového opakování vodoznaku je zároveň třeba zadat rozteč.

Rozteč:

 

vzdálenost kotevních bodů sousedních vodoznaků při dlaždicovém tisku. Kladné hodnoty udávají vzdálenost v pixelech, záporné hodnoty v procentech velikosti výstupního obrázku.

sytost (%)

 

procentuální hodnota udávající průhlednost resp. sytost vodoznaku při jeho klíčování do výstupního obrázku. Hodnota 0 udává plnou průhlednost resp. nulovou sytost (vodoznak není vidět), naopak hodnota 100 udává plnou sytost a nulovou průhlednost (vodoznak zcela překryje mapu pod sebou).

 

Soubor: projekt_nastaveni_vodoznaky.htm