2. část: Práce s projektem > Projekt > menu: Nastavení > Mapa témat > Nový zdroj > SQL 

MS Access

Úvod  Předchozí  Další   Tisk této stránky

Práce je analogická jako s databází MS SQL s tím rozdílem, že uživatel nemá k dispozici funkční strom databázových objektů obsažených v databázi MDB. K jednotlivým tabulkám musí tedy přistupovat na základě konkrétních SQL dotazů na příslušné tabulky či pohledy.

Definice připojovacího řetězce do databáze  :

Microsoft.Jet.OLEDB.4.0/e:\webmap\mvn_kr-kv\data\mvn_db\db_new.mdb

Založení nového datového zdroje v mapě témat

Definice dotazu na konkrétní tabulku nebo pohled. Nutno uvést název sloupce(ů) tvořící unikátní klíč tabulky.

Ukázka interpretace DB tabulky ve mapě témat

 

 

Ukázka připojené datové tabulky z SQL zdroje :

 

 

Soubor: projekt_nastaveni_SQL_MS_Access.htm