2. část: Práce s projektem > Projekt > menu: Nastavení > Mapa témat 

Nový zdroj

Úvod  Předchozí  Další   Tisk této stránky

ico_tema_novy_zdroj Ctrl+N

Funkce vytvoří nový uzel ve stromu mapových témat s definovaným typem zdrojového souboru.

mtemat_m_novy_zdroj

shape/dbf

ESRI Shapefile / databázový formát typu DBF

obrázky

všechny dostupné obrazové formáty

SQL

 

binární

 

archiv

binární soubor, obsahující grafická i alfanumerická data

DXF

Drawing Exchange Format

VFK

výměnný formát digitální katastrální mapy

GPX

GPS Exchage Format

SDE

 

WMS

Web Map Service - webová mapová služba

 

V dalším kroku lze definovat vlastnosti společné všem tématům tohoto uzlu, případně zadat nebo upravit cesty k základním složkám,

mtemat_novy_zdroj_shp

nebo nastavit způsob indexování společný pro podřízená témata

mtemat_novy_zdroj_index

Příklad nově založených uzlů:

icons_zdroje

 

Soubor: projekt_nastaveni_novy_zdroj.htm