2. část: Práce s projektem > Projekt > menu: Nastavení > Vlastnosti projektu > Sledování přístupu 

Struktura souboru statistika.dbf

Úvod  Předchozí  Další   Tisk této stránky

Sloupec

Typ

Délka

Popis

TIMESTAMP

N

10

Časové razítko

DT

D

8

Datum

HOUR

N

3

Hodina

PERIOD

C

5

Jednotka agregace

Definuje se ve vlastnostech projektu (hodina, den, týden,měsíc)

IDENT

C

30

Identifikátor statistky

DETAIL

C

5

Typ statistiky

Definuje se ve vlastnostech projektu (uživatelská hodnota)

VALUE

C

254

Hodnota

Zobrazuje se zde hodnota, která je závisla na typu statistiky (název mapy, jméno uživatele, IP adresa)

UNQIP_HITS

N

10

Počet unikátních hitů

TOTAL_HITS

N

10

Celkový počt hitů

TOTAL_SECS

N

10

Celková doba aktivity serveru

TOTAL_KB

N

10

Celkové množství přenesených dat

[KB]

IMAGE_HITS

N

10

Celkový počet vygenerovaných obrázků

IMAGE_SECS

N

10

Celková doba aktivity serveru pro generování obrázků

IMAGE_KB

N

10

Celková velikost vygenerovaných obrázků

[KB]

QUERY_HITS

N

10

Celkový počet vygenerovaných dotazů

QUERY_SECS

N

10

Celková doba aktivity serveru pro generování dotazů

QUERY_KB

N

10

Celková velikost vygenerovaných dotazů

[KB]

OTHER_HITS

N

10

Celkový počet ostatních hitů

OTHER_SECS

N

10

Celková doba aktivity serveru pro ostatní hity

OTHER_KB

N

10

Celková velikost přenesených dat pro ostatní hity

[KB]

Poznámka: všechna numerická pole jsou definována pro celá čísla (tj. počet desetinných míst = 0).

Ukázka souboru statistika.dbf

statistika_dbf

Ukázka výstupu zobrazení statistických dat pomocí uživatelské šablony

statistika_vystup

 

Soubor: projekt_nastaveni_statistika_dbf.htm