2. část: Práce s projektem > Projekt > menu: Nastavení > Vlastnosti projektu 

Sledování přístupu

Úvod  Předchozí  Další   Tisk této stránky

Nástroj na sledování přístupu umožňuje sledovat provoz na mapovém serveru na úrovni:

přistupujících IP adres,

přistupujících registrovaných uživatelů,

jednotlivých mapových pohledů.

Údaje, které je možné zobrazit:

unikátní IP hyity po dnech,

celkový počet hitů,

počet vytvořených obrázků vč. jejich objemu a doby zpracování,

počet vytvořených dotazů vč. jejich objemu a doby zpracování,

ostatní nespecifikovanou aktivitu serveru,

projekt_13sledovani

Identifikátor výstupních dat:

 

textový řetězec,kterým bude začínat soubor s uloženými daty o přístupech. Soubor má koncovku .WLG. Název souboru bude tvořen systémovými údaji o projektu, portu a časové razítko založení souboru.

Výstupní složka:

 

definuje adresář, kam se budou ukládat soubory *.WLG s primární statistikou.

Maska vstupních dat:

 

textový řetězec, kterým začínají názvy souborů *.WLG obsahující primární statistická data.

Vstupní složky:

 

definuje jeden nebo více složek (názvy složek je nutné oddělit středníkem), odkud se budou načítat data pro výpočet statistisky

Čistit protokoly po dnech:

 

definuje historii pro primární statistická data (soubory *.WLG).

Vytvářet logy:

pole_x

aktivuje vytváření statistických souborů *.WLG.

Počítat statistiku:

pole_x

aktivuje výpočet výsledné statistiky dle níže uvedeného nastavení do souboru statistika.dbf.

Poznámka
Vzhledem k flexibilitě nastavení práce s wlg soubory, je možno počítat statistiku hromadně pro více instancí jednoho projektu. Z toho důvodu je doporučeno aktivovat výpočet statistiky pouze u hlavní instace mapového projektu a u ostatních instancí tuto volbu vypnout.

Cyklů jednotky

 

definice počtu jednotek, typická hodnota je 1, ale není vyloučeno vypočítávat statistiku po více dnech nebo měsících.

Jednotka

but_sipka_dolu

definice přednastavené hodnoty
-hodina
-den
-týden
-měsíc.

Zachovat předchozí cykly

 

počet jednotek určující historii vypočítávané statistiky.

Identifikátor

 

identifikátor statistické úlohy – uživatelská hodnota.

Detail

but_sipka_dolu

definice přednastavené hodnoty
-ID mapy
-uživatel

-IP adresa
-mutace

Množina

but_sipka_vpravo

označení cílového souboru, kam se vypočtená statistika bude ukládat. Systém sám při aktivaci založí spojení STATISTIKA a soubor statistika.dbf. V případě potřeby je možno tato nastavení změnit. Pokud k prezentaci statistických dat bude využívána vestavěná šablona, musí být ve stromu témat téma statistika.dbf v předepsané struktuře.

Pro zadání množiny se tlačítkem but_sipka_vpravo aktivuje dialog:

statistika_mnozina

 

Soubor: projekt_nastaveni_sledovani_pistupu.htm