2. část: Práce s projektem > Projekt > menu: Nastavení 

Styly čar

Úvod  Předchozí  Další   Tisk této stránky

V dialogu se zobrazují všechny styly čar, které jsou v systému k dispozici. Každý styl čáry je označen textovým názvem, který se používá jako odkaz na styl čáry. Kromě názvu se při vykreslování čáry zadává ještě šířka čáry a implicitní barva (některé segmenty čar mohou být vykresleny touto implicitní barvou, jiné pevně zadanou barvou).

dialog_styly_car

V obdélníkovém poli jsou uspořádány náhledy dostupných stylů čar. Dvojitým kliknutím na náhled čáry vyberete styl čáry pro další použití v místě, odkud byl dialog vyvolán.

Tlačítka:

dialog_styly_car_edit1

umožní editovat název stylu čáry
dialog_styly_car_prejmenovat

 

dialog_styly_car_edit2

aktivuje editor stylu čar pro vybranou čáru

Styly čar je možné podle potřeby upravovat, nebo vytvářet nové. Kliknutím pravým tlačítkem myši se otevře lokální nabídka funkcí pro práci se styly čar:

dialog_styly_car_mk_edit

 

Nový:

definovat nový styl čáry

Upravit:

upravit vlastnosti zvoleného stylu čáry

Přejmenovat:

změnit název stylu čar

Duplikovat:

vytvořit kopii vybraného stylu čar

Export:

uložit definice stylů čar do souboru <název_souboru>.wml

Import:

načíst styly čar ze souboru

Smazat:

odstranit styl čar ze systému

 

Soubor: projekt_nastaveni_styly_car.htm