2. část: Práce s projektem > Projekt > menu: Nastavení 

Mapa ikon

Úvod  Předchozí  Další   Tisk této stránky

Okno umožní připojit k projektu a organizovat grafické symboly (ikony), které lze v dalších nastaveních používat pro zobrazení na mapě, v legendě a pod.

mapa_ikon2top

mapa_ikon1

Pro větší přehlednost lze ikony organizovat do tématických záložek (skupin). Pro přenos těchto informací mezi projekty je možné uložit ikony do exteního souboru <soubor_ikon>.wic.

Funkce pro práci s ikonami jsou v lokální nabídce (kliknutí pravým tlačítkem myši v okně dialogu):

mapa_ikon_mk

Pro editování lze vybrat i více ikon (označené modrou barvou okraje na ilustraci). V pravém dolním roku rámečku ikony jsou drobné symboly, označující některá nastavení a sloužící jako tlačítko pro vyvolání dialogu Vlastnosti ikony.

but_ikony_svorka

symbol je uložen v projektu

but_ikony_barva

nastavení barvy

but_ikony_bw

nastavení černobílého provedení nebo masky

Nová skupina skupina (záložka) se vytvoří zápisem názvu při úpravách vlastností ikony (viz dále) do pole Skupina ikon. Existující skupiny lze smazat (včetně v nich obsažených ikon), nebo přejmenovat (lokální nabídka - kliknutí pravým tlačítkem myši v oblasti záložek)

mapa_ikon_mk_skupina

Nově vkládané ikoně lze nastavit tyto parametry, pokud se načítá celá složky, jsou vlastnosti přiřazeny všem ikonám:

mapa_ikon_nova

Spojení:

but_sipka_dolu

spojení ke zdrojovému souboru, pokud není uvedeno, otevře se dialog pro výběr složky nebo souboru.

Přidat do skupiny:

but_sipka_dolu

ikony budou zařazeny ve skupině (záložce). Pokud záložka neexistuje, bude podle zapsaného názvu vytvořena

Načíst duplikáty

pole_x

budou načteny a přepsány i soubory, které v projektu již existují

Uložit v projektu

pole_x

ikona bude uložena v projektu, původní zdrojový soubor není nutno s projektem přenášet

Kotevní bod:

 

místo v grafice symbolu (v pixelech), na které budou aplikovány souřadnice při umístění v mapě.

levý okraj
střed
pravý okraj

but_radio_1

přepínač pro polohu souřadnice X

horní okraj
střed
dolní okraj

but_radio_1

přepínač pro polohu souřadnice Y

Maximální velikost:

 

maximální čitelná velikost zvětšení symbolu

Automatická maska:

 

lze zadat barvu, která bude při zobrazení považována za průhlednou.

Tolerance:

 

Přípustná odchylka v číselném zadání barvy pro masku (RGB).

Barevný mód:

 

nastavení zobrazení barevné škály ikony

barva

but_radio_1

podle původního zdroje

mono

but_radio_1

černobíle

inverzní mono

but_radio_1

negativ černobíle

jen maska

but_radio_1

zobrazí jen barvu zadanou v poli Automatická maska

Antialiasing

pole_x

vyhlazení hran při zobrazení grafiky

Ikoně obsažené v mapě ikon lze upravit tyto vlastnosti:

mapa_ikon_vlastnosti

Spojení:

but_sipka_dolu

spojení ke zdrojovému souboru, pokud není uvedeno, otevře se dialog pro výběr složky nebo souboru.

Název souboru:

 

název souboru s grafikou

Skupina ikon:

but_sipka_dolu

umístění ve skupině (záložce)

Text:

 

uživatelský název symbolu, pokud není zadáno zobrazí se název zdrojového souboru.

Kotevní bod:

 

místo v grafice symbolu (v pixelech), na které budou aplikovány souřadnice při umístění v mapě.

Maximální velikost:

 

maximální čitelná velikost zvětšení symbolu

Automatická maska:

 

lze zadat barvu, která bude při zobrazení považována za průhlednou.

Tolerance:

 

Přípustná odchylka v číselném zadání barvy pro masku (RGB).

Barevný mód:

 

nastavení zobrazení barevné škály ikony

barva

but_radio_1

podle původního zdroje

mono

but_radio_1

černobíle

inverzní mono

but_radio_1

negativ černobíle

jen maska

but_radio_1

zobrazí jen barvu zadanou v poli Automatická maska

Uložit v projektu

pole_x

ikona bude uložena v projektu, původní zdrojový soubor není nutno s projektem přenášet

Antialiasing

pole_x

vyhlazení hran při zobrazení grafiky

 

Soubor: projekt_nastaveni_mapa_ikon.htm