2. část: Práce s projektem > Projekt > menu: Soubor 

Uložit souhrnné údaje

Úvod  Předchozí  Další   Tisk této stránky

V dialogu lze definovat rozsah údajů o mapách v mapovém projektu, které se mají exportovat do textového souboru ve zvoleném formátu.

editor_m_soubor_export

Formát výstupu

 

 

Přepínač udává formát, ve kterém se pořídí výstupní soubor

 

Textový

but_radio_1

export se provede do běžného textového souboru; každý řádek souboru odpovídá jednomu uzlu mapového projektu (jedné mapě, textové stránce nebo složce map). V řádku jsou za sebou vypsány jednotlivé údaje o uzlu, oddělené tabulátorem. Pokud jsou zadány názvy sloupců, vypíší se do prvního řádku souboru.

 

HTML

but_radio_1

výstupním formátem je HTML soubor. Do tohoto souboru se vygeneruje tabulka, jejíž řádky odpovídají jednotlivým uzlům mapového projektu a sloupce exportovaným údajům. U údajů, obsahujících URL (odkaz na editor, obrázek a připojený textový soubor), se do HTML souboru vytvoří příslušné hypertextové odkazy.

Rozsah

Celý strom

but_radio_1

do souboru budou zahrnuty informace o celém mapovém stromu.

 

Podstrom

but_radio_1

provede se export údajů jen pro vybraný uzel (označený kurzorem při vyvolání funkce) a podřízené uzly tohoto uzlu. Nadřízené a sousední uzly se ignorují.

Zahrnout

Mapy

pole_x

výběr rozsahu obsahu HTML souboru

 

Neveřejné mapy

pole_x

 

 

Témata

pole_x

 

 

Jen použitá v mapách

pole_x

 

 

Privátní sloupce

pole_x

 

 

Soubor: projekt_soubor_ulozit_souhrnne_udaje.htm