2. část: Práce s projektem > Projekt 

menu: Soubor

Úvod  Předchozí  Další   Tisk této stránky

editor_m_soubor

Popis funkcí:

ico_novy

Nový

Ctrl+N

Nový | Projekt otevře nové okno mapového projektu

Nový | Rastrový obrázek otevře okno modulu pro generování HRR

ico_otevrit

Otevřít

Ctrl+O

Otevře okno operačního systému pro výběr existujícího souboru s mapovým projektem.

ico_ulozit

Uložit

Ctrl+S

Uloží mapový projekt.

ico_ulozit_jako

Uložit jako

 

Uloží mapový projekt s novým názvem souboru.

 

Uložit pro WebMap 2

 

Uloží mapový projekt pro předchozí verzi softwaru WebMap do souboru <projekt>.wmp.

 

Uložit všechno

 

Uloží data všech otevřených modulů WebMap.

 

Zavřít

 

Zavře okno mapového projektu s volbou [Ano] [Ne] [Storno] pokud jsou v projektu neuložená data.

 

Správce témat

 

Seznam dosud neuložených změn v datových zdrojích (pokud bylo povoleno jejich editování).

pole_select

Konzole

Esc

Zapne nebo vypne zobrazení informací o práci programu.

 

Uložit souhrnné údaje

 

Dokumentační export názvů map, mapových témat a jejich zdrojů do souboru.

 

Exportovat filtrovaný projekt

 

Vytvoření nového projektu podle nastavených filtrů.

 

Vytvořit snímky

 

Převedení map v projektu do série rastrových snímků.

 

Uložit metadata

 

Uložení definovaných metadat do externího souboru.

 

Načíst metadata

 

Načtení metadat z externího souboru.

 

Konec programu

 

Ukončí program WebMap a zavře okno. Před ukončením práce nabídne uložení všech rozpracovaných soubor.

 

Soubor: projekt_soubor_.htm