3. část: Publikace projektu > URI parametry > GEN: Operace a jejich parametry > Obecné operace 

GEN=ICO

Úvod  Předchozí  Další   Tisk této stránky

GEN=ICO: obrázky standardních ikon

Operace vrátí jako svůj výsledek rastrovou ikonu některé ze standardních ikon WebMapu. Ikony jsou uloženy ve standardním formátu GIF, takže internetový prohlížeč je schopen je rovnou vykreslit. Volba ikony se provádí pomocí klíče ICON. Podporované ikony ve WebMapu jsou:

Ikona plus_hole neobsahuje žádnou kresbu (je prázdná), ale její rozměr se shoduje s velikostí ikon ico_apl_minusminus, ico_apl_plusplus a ico_apl_plus_allplus_all; při vytváření stránky se stromem mapových pohledů se používá k zarovnání řádků pod sebe.

 

Soubor: uri_GENICO.htm