3. část: Publikace projektu > URI parametry > GEN: Operace a jejich parametry > Obecné operace 

GEN=IML

Úvod  Předchozí  Další   Tisk této stránky

GEN=IML: mapa ikon pro standardní aplet

Operace vrátí jako svůj výsledek zadanou rastrovou mapu ikon pro standardní aplet WebMapu. Rastrové mapy ikon se v apletu používají k úspoře místa a zrychlení přenosu dat po síti. Namísto předávání posloupnosti malých rastrových obrázků pro jednotlivá tlačítka na ovládací liště a jiné grafické prvky se předává najednou podlouhlá bitmapa, ve které jsou jednotlivé obrázky (ikony) umístěny vedle sebe (jedna mapa smí obsahovat jen ikony stejných rozměrů). Kód apletu pak vykreslováním částí mapy dosahuje vizuálního efektu zobrazování jednotlivých ikon. Každá mapa je rozdělena vodorovně na dvě části: horní část mapy obsahuje obrázky ikon v běžných barvách, spodní část mapy převedené na stupně šedi (používá se pro vykreslování tlačítek v neaktivním stavu).

Výběr požadované mapy ikon se provádí pomocí klíče IML. V této verzi WebMapu jsou definovány následující mapy ikon:

IML=MiscImageMap

gen_iml

IML=ToolBarImageMap

gen_iml_toolbar

Parametrem BG=rrggbb lze vyžádat odstranění masky obrázku a její nahrazení zadanou barvou pozadí (rr, gg a bb jsou dvojice šestnáctkových číslic, které určují jas červené, zelené a modré barevné složky barvy pozadí, např. BG=000000.. černá, BG=FF0000 - červená, BG=00FFFF - světle modrá, BG=C0C0C0 - 3/4 šedá). To se například používá pro ikony na nástrojové liště vestavěných apletů, protože JVM 1.3 od firmy Sun (používaný v běžně dostupných webových prohlížečích) nepodporuje v rámci jazyka Java práci s obrázky s maskou.

 

Soubor: uri_GENIML.htm