3. část: Publikace projektu > URI parametry 

Maska uživatelských témat

Úvod  Předchozí  Další   Tisk této stránky

V aktuální verzi WebMapu je možno v každém mapovém pohledu označit některé vrstvy jako tzv. uživatelské; takové vrstvy se při vstupu do apletu v mapě nezobrazí, ale aktivuje se funkce, která uživateli umožní pomocí lokální nabídky (lze vyvolat stiskem pravého tlačítka myši v prostoru legendy) do legendy některé z uživatelských témat vložit.

Při vyvolávání některých funkcí pro práci s mapou (např. GEN=IMG) je třeba určit, která uživatelská témata se mají do mapy vložit. Toto určení se provádí pomocí parametru IM, jehož hodnotou je řetězec ve tvaru: i1 j1 i2 j2 i3 j3.... Při zpracování řetězce se vyjde ze seznamu témat po odfiltrování uživatelských témat (hlavičky uživatelských témat v příkazu FTL začínají znakem U) a pomocných značek začátků a konců skupin (vnořených mapových pohledů).

Hodnoty i (i1, i2,...) určují pozice, na které se do seznamu mají vložit uživatelská témata, hodnoty j udávají identifikační čísla vkládaných témat. Hodnota i1 určuje pozici prvního vkládaného tématu (j1) od začátku seznamu témat; i2 je pak počet témat původní mapy, která se mají ponechat za vloženým uživatelským tématem j1 a před tématem j2. Obdobně i3 určuje počet témat původní mapy mezi j2 a j3 atd.

 

Soubor: uri_maska_uivatelskych_temat.htm