3. část: Publikace projektu > URI parametry > GEN: Operace a jejich parametry > Operace s mapou 

GEN=IMG: vykreslení obrázku z mapy

Úvod  Předchozí  Další   Tisk této stránky

Funkce vygeneruje rastrový obrázek mapy, kódovaný ve formátu JPEG. Mapa je vykreslena podle nastavení masky uživatelských témat v projektu, tj. témata jsou vykreslena podle úvodního zapnutí/vypnutí viditelnosti. Pokud je obrázek generován se zadanými parametry pro vyhledávání (obvykle při dotazu ze šablony), vybrané objekty se zvýrazní (podle definice kreseb v mapovém pohledu).

 

Soubor: uri_GEN_IMG.htm