3. část: Publikace projektu > URI parametry > Vyhledávání > QY - Obecné vyhledávání > Alfanumerické datové dotazy 

QY=T - textový dotaz

Úvod  Předchozí  Další   Tisk této stránky

T[<sloupec>]<vzor>

vyhledá záznamy, ve kterých hodnota sloupce odpovídá zadané textové šabloně. Šablona může obsahovat běžné nahrazovací znaky * (srovná se s libovolnou - i prázdnou - posloupností znaků) a ? (srovná se s jedním libovolným znakem). V běžném případě se vyhledají všechny hodnoty, které začínají zadanou posloupností znaků. Pokud například zadáte PRA, vyhledá se PRAHA i PRAŽSKÝ. Pokud chcete přikázat, že za posledním zadaným znakem má hledaný text končit, přidejte na konec textu tečku. Například LES. vyhledá LES, ale nikoli LESNICKÝ.

 

Pokud zadaný text obsahuje alespoň jeden znak s diakritikou, vyžaduje se u hledaného textu přesná shoda diakritiky se zadaným textem. Pokud naopak zadaný text neobsahuje žádný znak s diakritikou, diakritika se ignoruje. Například STAR vyhledá STARÝ i STAŘECKÝ, zatímco STAŘ vyhledá pouze STAŘECKÝ. Pokud chcete přesně s diakritikou hledat text, který diakritiku sám neobsahuje, přidejte na začátek textu tečku. Tedy.STAR vyhledá pouze STARÝ. Pokud chcete vyhledat text, který začíná znakem. (tečka), zadejte na jeho začátek dva znaky tečka (..). Pokud zadaný text obsahuje pouze znaky.c (tečku a znak c), vyhledají se všechna slova, která začínají znakem c, kromě slov, začínajících písmenem ch. Naproti tomu zadání samotného znaku c způsobí vyhledání všech slov začínajících na c, č a ch.

 

Soubor: uri_Textovy_dotaz.htm