3. část: Publikace projektu > URI parametry > Vyhledávání > QY - Obecné vyhledávání 

QY=O - výběr objektů na základě grafických informací

Úvod  Předchozí  Další   Tisk této stránky

QY=O[]P | R | L

Dotaz O slouží k zadávání grafických a geografických dotazů. Přesný druh dotazu definují parametry uvedené za názvem vyhledávacího sloupce. Vyhledávací sloupec může nepovinně obsahovat zadání grafického sloupce daného tématu (např. SHAPE v případě souborů shapefile). Pokud je prázdný, mapový server automaticky provede vyhledání podle prvního grafického sloupce daného tématu.

Vyhledávání objektů dle polohy

Příklad: QY=O[SHAPE]P-750340,-1042374R-740322,-1040750,-740301,-1040005,L-720315,-1040223;-720005,-1040200;-720100,-1041500

P<x>','<y> - vyhledávání v blízkosti bodu. Za znakem 'P' následuje číselné zadání souřadnic bodu, oddělených čárkou.

R<xmin>','<ymin>','<xmax>','<ymax> - vyhledávání průniku s obdélníkem. Za znakem R následují číselné zadání souřadnic levého, dolního, pravého a horního okraje obdélníku (v tomto pořadí), oddělených čárkou.

L<x>','<y>{';'<x>','<y>} - vyhledávání průniku s polygonem. Za znakem L následují dvojice x a y souřadnic jednotlivých bodů vyhledávacího polygonu. Jednotlivé souřadnice (x a y) jsou od sebe odděleny čárkou, tyto páry souřadnic pro jednotlivé vrcholy jsou odděleny středníkem. Pokud jsou v seznamu zadány méně než tři body, parametr se ignoruje.

Pokud se v parametrech grafického dotazu O za sebou vyskytuje více těchto zadání, mapový server chápe grafický dotaz jako sjednocení těchto dílčích dotazů, tzn. jako dotaz na objekty splňující alespoň jednu z vyjmenovaných podmínek. Například:

QY=O[]P-750342,-1040237P-740333,-1042223P-737338,-1042557

vyhledá všechny objekty v blízkosti libovolného ze zadaných tří bodů. Libovolně lze kombinovat všechny tři druhy grafických dotazů (P, R a L), tedy lze vyhledat například objekty v blízkosti zadaných dvou bodů a zároveň objekty mající průnik se zadaným trojúhelníkem (pomocí volby L).

 

Soubor: uri_QYO.htm