2. část: Práce s projektem > Mapa > Téma mapy 

záložka: Skupina témat

Úvod  Předchozí  Další   Tisk této stránky

Do mapy lze vložit definovanou skupinu témat (tj. jinou mapu) a nastavit parametry zobrazení této skupiny.

mapa_tema_skupina

Zdroj:

 

Zdrojový mapový uzel. Při kliknutí do pole se aktivuje okno s výběrem ze stromu map, definovaných v projektu.

Priorita:

 

Umožňuje změnit pořadí vykreslování - téma s vyšší prioritou překryje téma s nižším číslem priority.

Vnořená legenda v apletu

pole_x

zapnuto: V legendě mapy v apletu se skupina zobrazí se svým názvem, názvy témat v ní obsažených je možné otevřít (rozbalit) podle nastavení tlačítka legenda_plus nebo legenda_minus (přepínač zobrazuje nastavení, které se zapne po kliknutí: [plus]=sbalit nebo [minus]=rozbalit)

 

pole_x_prazdne

vypnuto: V legendě mapy není název skupiny, jen v ní obsažené názvy, pokud mají v sestavení mapy zapnutý i příznak legenda_l zobrazení v legendě.

Ikona v legendě:

 

V legendě zobrazí zadaný obrázek. Kliknutí v poli aktivuje Výběr ikony.

 

Soubor: mapa_zalozka_skupina_temat.htm