2. část: Práce s projektem > Mapa > Téma mapy 

záložka: Rastrový obrázek

Úvod  Předchozí  Další   Tisk této stránky

Do mapy lze individálně vložit rastrový zdrojový soubor (nebo soubory) a nastavit parametry pro zobrazení. Z hlediska možnosti opakovaného použití rastru v dalších mapách a pro lepší aktualizaci mapového projektu je vhodnější založit a nastavit pro rastrový soubor mapové téma (Nastavení: Mapa témat: Nový zdroj: obrázky) a toto téma vkládat do map stejně, jako témata s jinými datovými zdroji.

mapa_tema_rastry

Typ:

 

Typ rastrového souborru.

soubor

 

Všechny dostupné obrazové formáty.

SDE

 

Dostupné rastrové vrstvy v připojené databázi ArcSDE.

Spojení:

 

Typ datového spojení.

Od měříka:

Do měřítka:

but_sipka_dolu_red

Rozsah měřítka, ve kterém se kresba má zobrazovat.

Pokud je aktivováno (v aplikaci nebo v internetovém prohlížeči) automatické zobrazení témat, určuje dvojice sloupců minimální a maximální měřítko zobrazení, ve kterém bude kresba viditelná. Pokud není vyplněno ani jedno z polí, kresba se zobrazuje v libovolném měřítku. Pokud je vyplněno pouze pole min, zobrazuje se kresba pouze v měřítku, které je větší nebo rovno zadané hodnotě. Obdobně pokud je zadána pouze hodnota max, kresba se vypne ve chvíli, kdy měřítko zobrazení překročí zadanou mez. Pokud jsou zadány obě hodnoty, určují interval měřítek, ve kterých se kresba má zobrazit.

Minimální a maximální měřítko je možné zadat ručně, nebo lze využít rozbalovací seznam s předem připravenými variantami. Při zadávání měřítka se hodnota vloží buď jako reálné číslo (např. 0.001 nebo 1e-3 udává měřítko 1:1000), nebo ve formě podílu dvou čísel, oddělených dvojtečkou, např. 1:16300

Vždy kontrolovat měřítka

 

Nastavená omezení kresby podle měřítka se vždy uplatňují, tj. i v případě nastavení mapy do stavu Zapnutá

Priorita:

 

Umožňuje změnit pořadí vykreslování - téma s vyšší prioritou překryje téma s nižším číslem priority.

Souřadnice:

but_sipka_dolu

Souřadnicový systém použitý pro vykreslení (s výjimkou témat z datového zdroje WMS). Souřadnicové systémy lze aktivovat ve Vlastnosti projektu: Souřadnice.

Vodoznak:

 

Název vodoznaku, který se má zobrazovat v této mapě. Vodoznaky se nastavují ve Vlastnosti projektu: Vodoznaky.

Mimo měřítko:

 

Určuje způsob zobrazení legendy mapy pro téma, které je mimo limitující měřítko.

Regulátor sytosti

 

Zobrazí v legendě regulátor sytosti kresby, uživatel může individuálně upravovat průhlednost kresby objektů.

Obrázky

 

Tabulka připojených rastrových souborů. Kliknutí pravým tlačítkem myši aktivuje lokální nabídku s volbami:

nový obrázek [Insert]

edit [Ctrl]+Enter

odstranit [Delete]

Čas. známka

 

 

World-soubor

 

Soubor se zápisem souřadnic pro umístění rastrového obrázku.

Posuv x: y:

 

Korekce umístění rastrového obrázku.

Měřítko x: y:

 

Korekce proporcí rastrového obrázku.

Ikona v legendě:

 

V legendě zobrazí zadaný obrázek. Kliknutí v poli aktivuje Výběr ikony.

Maska:

 

Nastavení barvy, která bude při vykreslování považována za průhlednou.

± (tolerance)

 

Přípustná odchylka v číselném zadání barvy pro masku (RGB).

Černá:

 

Barva kresby v monochromatickém provedení.

bílá:

 

Barva podkladu v monochromatickém provedení.

Náhled:

 

Náhled připojených rastrových obrázků.

 

Soubor: mapa_zalozka_rastrovy_obrazek.htm