2. část: Práce s projektem 

Mapa

Úvod  Předchozí  Další   Tisk této stránky

Okno Mapa slouží k sestavení mapy z jednotlivých témat a jejím úpravám. V tomto okně je možné prohlížet existující mapy a vyhledávat v nich objekty, vytvářet nové mapy a upravovat existující mapy: přidávat do map témata, nastavovat pořadí a způsob vykreslování jednotlivých témat a pod.

mapa

V levé části okna se zobrazuje legenda, která obsahuje seznam témat, z nichž je mapa složena. Pořadí témat v legendě odpovídá pořadí vykreslování: téma, které je v legendě "nejníže", se vykresluje jako první a je tedy vespod i graficky, protože témata nad ním, která se překreslí poté, jej mohou (částečně nebo zcela) překrýt.

Pravá část okna je vyhrazena pro samotný obrázek mapy. Při vstupu do mapy se v této části zobrazí celá mapa; při práci s mapou je možno zvětšit určitou oblast mapy a posouvat zobrazený výřez. Poměr šířky legendy a mapy lze měnit pomocí posuvníku mezi těmito dvěma oblastmi. Posuvník ico_posuvnik je k dispozici při pohybu myši nad dělící čárou, pozice dělící lišty se provede tažením při stisknutém tlačítku myši.

Funkce a nástroje určené k vytvoření a editaci mapy přístupné z lišty menu a grafických tlačítek v horní části okna:

mapa_gui

Přehled položek textového menu:

Mapa

výběr a úprava objektů, tisk, anotace

Pohled

zobrazení mapy a legendy

Okno

nastavení vzhledu okna programu

Nápověda

nápověda, výběr jazyka programu, copyrigh

Přehled položek grafického menu:

ico_tema_vyber_objektu

Výběr objektů

 

Výběr objektů v okolí zvoleného bodu nebo v obdélníkové oblasti: aktivuje režim výběru objektů podle jejich umístění. V tomto režimu můžete myší klikat na jednotlivé body, nebo tažením označit obdélníkovou oblast na mapě. Pokud vyberete jediné místo, vyhledá se objekt, který je mu nejblíže. Pokud vyberete obdélníkovou oblast, vyhledají se všechny objekty, které s oblastí mají neprázdný průnik. Objekty se vyznačí na mapě a vypíší v datové tabulce.

ico_tema_vyber_anotaci

Výběr anotací

 

Výběr anotací v okolí zvoleného bodu nebo v obdélníkové oblasti. Vybrané anotace se na mapě zvýrazní.

ico_vyhledat

Vyhledat

Ctrl+F

Otevře standardní dialog pro zadání podmínek pro vyhledávání v datech.

ico_tisk

Tisk

Ctrl+P

Funkce umožní zadat parametry pro jednoduchou tiskovou sestavu, obsahující obrázek mapy a legendy. V dialogu Tisk mapy lze  zadat umístění mapy, legendy a měřítka na tiskové straně, okraje stránky a pod..

ico_tema_upravit_objekt

Upravit objekt

 

Umožní upravit grafiku objektu nebo editovat datové popisy.

ico_tema_ulozit_zmeny

Uložit změny

Ctrl-S

Umožní uložit provedené úpravy objektu (grafika nebo data) do zdrojového souboru.

ico_anotace

Anotace

 

Anotace, dostupné k mapovému tématu, jsou nabídnuty v dialogovém okně k zobrazení na mapě.

ico_web

Otevřít mapu v prohlížeči

Ctrl+W

 

ico_tema_zaostrit_na_vyber

Zaostřit na výběr

Ctrl+G

Funkce nastaví měřítko zobrazení tak, aby se vybrané objekty právě vešly do prostoru okna na obrazovce. Funkce je k dispozici pouze tehdy, pokud jsou nějaké objekty vybrány.

ico_zvetsit

Zvětšit

Num[+]

Zvětší mapu na myší označený výřez (označit táhnoutím myši se stisknutým levým tlačítkem).

ico_zmensit

Zmenšit

 

Skokově zmenší výřez mapy.

ico_zvetsit_do_okna

Zvětšit do okna

 

Zvětší celý rozsah tématu do okna mapy.

ico_posouvat

Posouvat

 

Posune výřez mapy (táhnout myš se stisknutým levým tlačítkem směrem požadovaného posunu).

ico_oblast_zajmu_vyznacit

Vyznačit oblast zájmu

 

Funkce zapne / vypne zobrazování oblasti, která se zaostří při vstupu do mapy. Parametry oblasti lze nastavit v dialogu Vlastnosti uzlu: Meze mapy.

ico_oblast_zajmu

Oblast zájmu

 

Funkce zvětší do mapového okna nastavenou zájmovou oblast mapy. Zájmovou oblast lze zadat v dialogu Vlastnosti uzlu: záložka Meze mapy.

ico_oblast_zajmu_upravit

Upravit oblast zájmu

 

Kromě zadání souřadnic ve Vlastnosti uzlu: Meze mapy, lze oblast zájmu vymezit tažením myši nad mapou se stisknutým levým tlačítkem ve směru protilehlých rohů zamýšleného omezujícího obdélníku.

ico_oblast_poc_vyznacit

Vyznačit počáteční oblast

 

Funkce zapne / vypne zobrazování oblasti, která se zaostří při vstupu do mapy. Parametry oblasti lze nastavit v dialogu Vlastnosti uzlu: Meze mapy.

ico_oblast_poc

Počáteční oblast

 

Funkce zvětší do mapového okna nastavenou počáteční oblast mapy, tj. oblast, která se zobrazí při vstupu do mapy. Počáteční oblast lze zadat v dialogu Vlastnosti uzlu: Meze mapy. Nastavená hranice počáteční oblasti platí ve stromu map takto: pokud u mapového pohledu není daný okraj oblasti zadán, převezme se odpovídající okraj zájmové oblasti nadřízeného mapového uzlu. Pokud žádný z nadřízených uzlů nemá hodnotu okraje zadanou, použije se souřadnice oblasti zájmu mapy.

ico_oblast_poc_upravit

Upravit počáteční oblast

 

Počáteční oblast se zadá dvojím kliknutím na střed zamýšlené oblasti na mapě a dalším dvojím kliknutím v místě jednoho z okrajů. Oblast zviditelní modrý obdélník a osy, střed obdélníku nebo jednotlivé osy lze posouvat tažením myši. Proporce obdélníku jsou totožné s proporcemi okna, zobrazujícího mapu. Nastavení oblasti se zruší smazáním údajů ve Vlastnosti uzlu: Meze mapy.

ico_legendy_skryt

Skrýt neaktivní legendy

 

Legendy témat, jejichž zobrazení je omezeno (např. volbou max/min měřítka) jsou skryté.

ico_legendy_sede

Zešedit neaktivní legendy

 

Legendy témat, jejichž zobrazení je omezeno (např. volbou max/min měřítka) jsou šedé.

ico_legendy_vse

Zobrazit všechny legendy

 

Jsou zobrazeny legendy všech témat.

 

pole_uzivatel

 

Výběr aktivního uživatele. Zobrazení témat v mapě se upraví podle zadaných přístupových práv k mapové vrstvě.

ico_tema_vodoznak

Vodoznak

 

Zapne zobrazení vodoznaku podle nastavení v záložce Popis.

 

pole_meritko

 

 

ico_pripojena_stranka

Připojená stránka

Ctrl+T

Zobrazí v prohlížeči připojenou stránku (menu: Edit: Vlastnosti mapového uzlu: Ostatní)

ico_tema_mapa

Mapovat

 

Zapne zobrazení mapy v pravé části okna.

ico_tema_data

Data

 

Zapne zobrazení datové tabulky v pravé části okna.

ico_tema_mapa_data

Mapa + Data

 

Zapne zobrazení mapy a datové tabulky v pravé části okna.

 

 

 

 

 

Soubor: mapa_.htm