2. část: Práce s projektem > Projekt > menu: Nastavení > Objekty 

Přehled vestavěných šablon

Úvod  Předchozí  Další   Tisk této stránky

Šablony pro práci s daty ISKN (Informační systém katastru nemovitostí): VKF, REN

Šablona pro definování tiskových výstupů: QTF

 

Soubor: objekty_prehled_vestavenych_sablon.htm