2. část: Práce s projektem > Projekt > menu: Nastavení > Objekty > Přehled vestavěných šablon 

Data ISKN

Úvod  Předchozí  Další   Tisk této stránky

Systém WebMap podporuje práci s daty ISKN, která jsou šířena formou textových souborů ve výměnném formátu VFK (výměnný formát katastru). Více o výměnném formátu lze nalézt na stránkách www.cuzk.cz.

Protože textový výměnný formát není vhodný k analytickým a geografickým úlohám je potřeba tyto textové soubory převést do datového zdroje ico_arc ARCHIV. Podrobněji je tento proces popsán v kapitole Mapa témat: Nový zdroj: Archiv.

Při importu VFK souboru do archivu jsou, kromě samotné konverze primárních dat, provedena nutná nastavení systému a založeny dva základních mapové pohledy VFK_xxxx a REN_xxxx. Pohledy jsou předdefinovány pro přímé použití, ale každý uživatel má možnost si tyto mapové pohledy dále upravovat (měřítková omezení, přidání dalších vrstev, změna stylu apod.).

Systém disponuje dvěma šablonami pro práci s daty ISKN: VFK a REN. Obě šablony je možné využívat u vrstev Parcelní čísla a Parcelní kresba:

iskn_vrstvy

Parcelní čísla: vrstva obsahuje jak parcely s plnohodnotnou DKM, tak i parcelní čísla bez kresby DKM tzv. definiční body parcel. Lze tedy vybírat všechny parcely bez ohledu na to, zda mají zpracovanou DKM. Je však třeba si uvědomit, že parcely jsou reprezentovány pouze jedním bodem, proto některé geografické dotazy mohou přinášet zkreslené výsledky.

Např. protneme-li plochu záplavového území s definičními body výsledkem bude pravděpodobně neúplná množina zasažených parcel, protože i když parcela je zaplavena její definiční bod může být již mimo záplavové území.

Parcelní kresba: vrstva obsahuje pouze parcely se zpracovanou DKM. Případné geografické výběry jsou prováděny s polygony parcel a nehrozí tedy neúplnost výsledku dotazu, pokud je na celém dotazovaném území zpracována DKM.

 

Soubor: objekty_data_ISKN.htm